VNPT bán hết 1,32 triệu cổ phần tại Tin học Viễn thông Hàng không

PV.

Ngày 5/1/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã chào bán theo lô 1,32 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không ra công chúng với mức giá khởi điểm 26.148.970.459 đồng/lô.

Phiên đấu giá công ty cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không.
Phiên đấu giá công ty cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không.

Phiên đấu giá có 2 nhà đầu tư tổ chức tham dự. Khối lượng đăng ký mua đạt 2,64 triệu  cổ phần, gấp 2 lần khối lượng cổ phần chào bán. Giá đặt mua cao nhất là 26.160.000.000 đồng/lô. Giá đặt mua thấp nhất là 26.150.000.000 đồng/lô. 

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết 1,32 triệu cổ phần (100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 1 nhà đầu tư tổ chức với giá đấu thành công là 26.160.000.000 đồng/lô. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt 26,16 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tại mức giá khởi điểm đạt 11 triệu đồng.

Kết quả phiên đấu giá thoái vốn tại công ty cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không ngày 5/1/2018

Số cổ phần đưa ra đấu giá

1.320.000 cổ phần

Tổng khối lượng đăng ký mua

2.640.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

2 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

2.640.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

26.160.000.000 đồng/lô

Giá đặt mua thấp nhất

26.150.000.000 đồng/lô

Giá đấu thành công cao nhất

26.160.000.000 đồng/lô

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

1 NĐT

Tổ chức

1 NĐT

Cá nhân

0 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

1.320.000 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

26.160.000.000 đồng