Với gần 1 triệu khách hàng đối tác, Coca-Cola kiến tạo giá trị gì cho người Việt?


Hành trình 25 năm chinh phục hàng triệu trái tim người tiêu dùng Việt Nam của Coca-Cola là một hành trình đầy cảm hứng với những dấu ấn đáng nhớ. Bên cạnh chiếc lược trở thành công ty nước giải khát toàn diện, Coca-Cola Việt Nam còn từng bước hiện thực hóa tầm nhìn của mình qua các sáng kiến sáng tạo trong kinh doanh và những đóng góp xã hội.

Các chỉ số đánh giá những tác động của Coca-Cola trong những năm gần đây đã phần nào “phác họa” chân dung một công ty nước giải khát với sứ mệnh mang lại những giá trị tốt đẹp cho người Việt Nam.

Với gần 1 triệu khách hàng đối tác, Coca-Cola kiến tạo giá trị gì cho người Việt? - Ảnh 1

Những cống hiến và cam kết của Coca-Cola Việt Nam trong hành trình đã qua cũng là lời hứa và quyết tâm sẽ còn tiếp tục mang đến các giá trị tốt đẹp hơn nữa trong tương lai cho cộng đồng, xã hội; để mỗi nơi Coca-Cola đi qua đều lan tỏa hạnh phúc.