Vốn đầu tư thực hiện của khu vực Nhà nước tăng 12,6%

PV. (t/h)

Theo Báo cáo kinh tế-xã hội quý II/2023 và 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê, ước tính chung 6 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện của khu vực Nhà nước tăng 12,6%.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, ước tính chung 6 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành ước đạt 1.357,7 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện của khu vực Nhà nước tăng 12,6%.

Riêng trong quý II/2023, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành ước đạt 774.900 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo nhận định của Tổng cục Thống kê, tín hiệu tích cực này cho thấy sự quyết tâm nỗ lực của Chính phủ, bộ, ngành và địa phương trong việc quyết liệt đẩy mạnh thực hiện nguồn vốn đầu tư công nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Liên quan đến việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, mới đây, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn cụ thể về điều kiện bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có cơ sở thống nhất thực hiện.

Đối với các Bộ, cơ quan trung ương, Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm túc các kết luận của các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương...

 

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 10,02 tỷ USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, có 632 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 29,8% so với cùng kỳ), với tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 2,93 tỷ USD.