Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong 9 tháng năm 2013

Theo xaydung.gov.vn

 

 

Thực hiện

tháng 8

năm 2013

 

Ước tính

tháng 9

năm 2013

 

Cộng dồn

9 tháng

năm 2013

 

9 tháng

năm 2013 so

với kế hoạch

năm 2013 (%)

9 tháng

năm 2013 so

với cùng kỳ

năm 2012 (%)

TỔNG SỐ

18236

19094

144452

72,3

98,8

Phân theo cấp quản lý

 

 

 

 

 

 

Trung ương

3531

3565

29983

74,8

83,7

 

Địa phương

14705

15529

114469

71,7

103,7

Một số Bộ

 

 

 

 

 

 

Bộ Giao thông Vận tải

775

781

5277

84,1

93,5

 

Bộ NN và PTNT

394

401

3114

71,2

92,5

 

Bộ Xây dựng

95

83

1016

57,7

80,9

 

Bộ Y tế

65

62

536

62,1

68,7

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

51

49

438

62,8

67,1

 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

37

41

349

69,7

78,1

 

Bộ Công Thương

23

24

225

83,0

70,9

Một số địa phương

 

 

 

 

 

 

 Hà Nội

2567

2703

17523

63,6

129,4

 

 TP. Hồ Chí Minh

1560

1785

11823

69,0

106,2

 

 Đà Nẵng

293

331

3651

48,5

56,6

 

 Quảng Ninh

465

458

3254

83,5

107,6

 

 Vĩnh Phúc

302

310

2935

97,9

118,5

 

 Nghệ An

377

379

2764

125,0

93,6

 

 Thanh Hóa

276

292

2632

84,0

92,6

 

 Bà Rịa - Vũng Tàu

251

274

2477

56,2

107,9

 

 Bình Dương

365

392

2413

62,1

108,9

 

 Kiên Giang

251

254

2309

72,2

104,9

 

 Đồng Nai

305

316

2229

68,8

111,9

 

 Quảng Nam

288

302

1891

88,1

102,0

 

 Hà Tĩnh

263

280

1871

69,4

96,5

 

 Nam Định

279

297

1703

73,1

126,8

 

 Khánh Hòa

229

235

1681

67,9

105,9

 

 Cần Thơ

174

193

1642

72,8

106,8

 

 Hải Phòng

289

284

1628

75,6

91,6

 

 Thừa Thiên - Huế

199

202

1534

80,6

92,3

 

 Lào Cai

138

110

1516

98,4

90,5

 

 Bắc Giang

197

290

1494

109,9

102,2

 

 Tây Ninh

174

202

1423

85,1

116,4

 

 Hậu Giang

132

129

1403

87,4

104,1

 

 An Giang

231

172

1396

65,0

136,0

 

 Tiền Giang

195

204

1386

79,0

111,2