Vướng mắc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường?

PV.

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 56/TCHQ-TXNK ngày 04/01/2013 gửi Cục Hải quan Đồng Nai về việc vướng mắc đối tượng chịu Thuế Bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Đối với những vướng mắc về đối tượng chịu Thuế Bảo vệ môi trường do Cục Hải quan Đồng Nai và một số doanh nghiệp quan tâm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường quy định như sau:

Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài (bao gồm cả hàng hoá xuất khẩu được gia công từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì cơ quan hải quan không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hoá xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu.

Ví dụ: Doanh nghiệp A nhập khẩu 40 kg túi ni lông về để gia công thêm một số chi tiết như in nhãn hoặc gia công thêm để thành sản phẩm khác so với túi ni lông ban đầu nhập khẩu, sau đó xuất khẩu thì Doanh nghiệp A không phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với 40 kg túi ni lông nêu trên khi nhập khẩu..."

Trường hợp Công ty TNHH Storsack Việt Nam nhập khẩu mặt hàng bao PE theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu để lồng vào bao bì dệt PP rồi xuất khẩu ra nước ngoài có tờ khai nhập khẩu từ ngày 15/11/2012 (ngày Thông tư số 159/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực) thì bao PE do Công ty nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định nêu trên.