Chi cục Thuế huyện Vân Hồ (Sơn La):

Vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Nguyễn Duy Chắp - Chi cục Thuế Vân Hồ

(Tài chính) Vượt những khó khăn, thách thức, cán bộ, công chức Chi cục huyện Vân Hồ (Cục Thuế Sơn La) đã đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm đồng tâm hiệp lực từng bước ổn định công việc, vị trí được phân công, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Là một đơn vị thuộc huyện mới thành lập trên cơ sở chia tách từ huyện Mộc Châu, Chi cục Thuế Vân Hồ chính thức hoạt động từ ngày 01/01/2014. Ngày đầu thành lập, Chi cục gặp không ít  khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Đặc biệt, trong thời gian trụ sở làm việc đang trong giai đoạn thi công, Chi cục phải làm việc lồng ghép tại trụ sở Chi cục Thuế Mộc Châu. Cơ sở vật chất thiếu thốn, địa bàn phân tán, công tác tổ chức cán bộ cần phải cân nhắc, xắp xếp, kiện toàn bộ máy và thành lập các tổ chức đoàn thể để sớm đi vào hoạt động…

Trước những khó khăn đó, cán bộ, công chức Chi cục đã đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm đồng tâm hiệp lực từng bước ổn định công việc, vị trí được phân công, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Khi bắt tay vào triển khai nhiệm vụ, Ban lãnh đạo Chi cục đã chủ động  tham mưu và tranh thủ sự chỉ đạo của Thường trực huyện ủy, UBND huyện, Ban Lãnh đạo Cục Thuế, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, các cơ quan chức năng trong công tác chỉ đạo và quản lý nguồn thu trên địa bàn. Tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc, trọng tâm là nghiêm túc thực hiện các giá trị “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới” nhằm xây dựng môi trường, phong cách làm việc chuyên nghiệp thân thiện và hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác cải cách và giải quyết các thủ tục hành chính thuế theo cơ chế“một cửa”; giải quyết hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ miễn giảm thuế, hồ sơ hoàn thuế,…cho người nộp thuế đúng thời gian quy định. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả giải quyết yêu cầu, thủ tục hành chính thuế giữa các bộ phận chức năng.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và hướng dẫn những nội dung mới về sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế; các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Tổ chức đối thoại người nộp thuế giúp cho người nộp thuế nắm bắt kịp thời chính sách thuế mới ban hành, từ đó chấp hành thực hiện nghĩa vụ thuế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách thuế của người nộp thuế. 

Triển khai rà soát đối với các hộ kinh doanh vận tải, XDCB tư nhân, hộ kinh doanh cố định trên địa bàn các xã đưa vào quản lý theo quy định. Điều chỉnh doanh thu khoán đối với các hộ có phát sinh doanh thu đột biến, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh sát với tình hình kinh doanh thực tế. Phối hợp với các Ban quản lý dự án rà soát các công trình XDCB vãng lai, các đơn vị thi công, nắm tình hình nghiệm thu, thanh toán vốn của các BQLDA, Kho bạc Nhà nước để đôn đốc các DN kê khai nộp thuế và thu tiền thuế nợ nộp vào NSNN kịp thời. Thực hiện khấu trừ tại nguồn đối với số nợ thuế của các đơn vị XDCB bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trước khi thanh toán

Những nỗ lực  phấn đấu của  tập thể cán bộ công chức Chi cục Thuế Vân Hồ đã được minh chứng và ghi nhận qua số thu ngân sách: 9 tháng đầu năm 2014, tổng thu trên toàn huyện đạt 5.157 triệu đồng, bằng 129% dự toán UBND tỉnh giao, 115% dự toán HĐND huyện, 115% dự toán phấn đấu của Cục Thuế giao.

Trong đó tổng thu trừ tiền sử dụng đất bằng 147% dự toán UBND tỉnh, bằng 132% dự toán HĐND huyện, bằng 132% dự toán phấn đấu của Cục thuế giao. Mặc dù là đơn vị mới thành lập nhưng Vân Hồ là 1 trong 6 đơn vị trong tỉnh hoàn thành và về đích trước 90 ngày. Vạn sự khởi đầu nan, năm đầu tiên Chi cục Thuế Vân Hồ đã đạt được những kết quả khả quan, tin tưởng rằng Chi cục sẽ tiếp tục giữ vững, kế thừa và phát huy kết quả đạt được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tiếp sau.

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014  Chi cục tập trung chỉ đạo triển khai công tác phối hợp với các Ban quản lý dự án rà soát các công trình XDCB vãng lai, các đơn vị thi công để quản lý, đôn đốc kê khai nộp thuế theo quy định; Kiểm tra, rà soát đối với các hộ kinh doanh vận tải, hoạt động XDCB tư nhân, hộ kinh doanh cố định, trên địa bàn các xã đưa vào quản lý theo quy định.

Chấn chỉnh và thực hiện tốt kỷ cương kỷ luật trong đơn vị, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu thuế, góp phần cùng toàn ngành thực hiện tốt việc khai, nộp thuế qua mạng và ứng dụng quản lý thuế tập trung. Triển khai tốt các chính sách thuế mới có hiệu lực và chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho việc triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2015 và những năm triếp theo.