Xác định đúng đối tượng được xử lý nợ tiền thuế

Nguyễn Trung

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố yêu cầu khẩn trương thực hiện một số giải pháp liên quan đến khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xác định đúng đối tượng được xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14. Ảnh minh họa.
Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xác định đúng đối tượng được xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14. Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục Hải quan, ngày 26/11/2019, Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 8 đã thông qua Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 và được thực hiện trong vòng 3 năm.

Tính đến tháng 2/2023, thời gian xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 chỉ còn hơn 4 tháng (kết thúc vào ngày 30/6/2023).

Để tăng cường hiệu quả xử lý nợ theo quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xác định đúng đối tượng được xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14. Từ đó, thu thập, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ; đối chiếu, xác định chính xác số tiền thuế nợ được khoanh, số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa theo quy định.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện khoanh nợ, xóa nợ tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp theo trình tự, thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền; phối hợp với cơ quan chức năng xác minh tình trạng hoạt động của công ty mẹ khi thực hiện xử lý nợ đối với chi nhánh, đơn vị trực thuộc, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo quy định.

Ngoài các nội dung trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, UBND các cấp và tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan (cơ quan Thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh...) triển khai công việc này theo quy định.