Viện Nghiên cứu hải quan có tân Viện trưởng

PV.

Ngày 17/2/2023, Tổng cục Hải quan tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu hải quan giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu hải quan. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng chủ trì buổi lễ.

Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng trao quyết định cho ông Nguyễn Anh Tuấn.
Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng trao quyết định cho ông Nguyễn Anh Tuấn.

Phát biểu và giao nhiệm nhiệm vụ tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng chúc mừng và đánh giá cao sự đóng góp của ông Nguyễn Anh Tuấn đối với sự phát triển của ngành Hải quan trong nhiều năm qua. Trong 25 năm công tác, ông Nguyễn Anh Tuấn đã trải qua nhiều vị trí công tác và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy năng lực sở trưởng, kinh nghiệm công tác, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng đề nghị, trên cương vị mới, Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo Viện Nghiên cứu hải quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong đó, xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan, phù hợp với khuyến nghị về xây dựng hải quan hiện đại của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) và xu hướng phát triển của Hải quan các nước tiên tiến trên thế giới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mô hình hải quan số, hải quan thông minh...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng, tân Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, hứa sẽ kế thừa nhiệm vụ, giữ ổn định đơn vị, luôn nỗ lực, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, xây dựng đơn vị đoàn kết, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 15/2/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định số 189/QĐ-TCHQ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu hải quan.