Xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản bồi thường, hỗ trợ về đất?

PV.

(Tài chính) Xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản bồi thường, hỗ trợ về đất là vấn đề đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm trong thời gian qua. Trước khá nhiều ý kiến thắc mắc liên quan tới vấn đề này, mới đây, Tổng cục Thuế cũng đã có công văn giải đáp.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Mới đây nhất, Tổng cục Thuế nhận được công văn số1692/CT-THNVDT đề ngày 11/9/2012 của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình về việc xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản bồi thường, hỗ trợ về đất.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có văn bản số 769/TCT-CS ngày 11/03/2013 trả lời Cục Thuế tỉnh Hòa Bình. Theo đó, Công văn của Tổng cục Thuế cho biết:

- Tại Điểm 1 Phần A Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

"1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: …

1.3. Các tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;"

- Tại Điểm 14 và Điểm 20 Mục V Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thu nhập khác như sau:

"14. Tiền đền bù và tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có). Riêng tiền đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời của các doanh nghiệp di chuyển địa điểm theo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà giá trị của các khoản hỗ trợ, đền bù sau khi trừ các chi phí liên quan (nếu có) thì phần còn lại doanh nghiệp sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan."

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Hợp tác xã rau Nghĩa Phương hoạt động theo Luật hợp tác xã có thu nhập chịu thuế thì Hợp tác xã thuộc diện người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tiền đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời đã được hướng dẫn chi tiết tại điểm 14 Mục V Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Như vậy, cơ quan thuế cần căn cứ vào các quy định được trích dẫn nêu trên và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.