TRẢ LỜI BẠN ĐỌC

Xác định tính hợp lý, hợp lệ của chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

DTN - Vụ chính sách thuế

(Tài chính) Nhiều đơn vị còn rất vướng mắc khi xác định chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) khi trong đơn vị có đối tượng là lao động hợp đồng. FinancePlus.vn đã chuyển thắc mắc này tới chuyên gia thuế để được giải đáp. Bạn đọc có thể cùng tham khảo khi gặp trường hợp này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hỏi:

“Tại Điều 6 – Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế  theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

… 2.5 b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động; Quy chế tài chính của Công ty….”

 Cơ quan tôi là một đơn vị hành chính sự nghiệp, có phát sinh trường hợp lao động thuê khoán thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian là 3 tháng

- Trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị có quy định mức chi thưởng nhân dịp các ngày lễ lớn và đối tượng hưởng là CBVC trong biên chế và hợp đồng dài hạn

- Trong hợp đồng thuê khoán có ghi: Được hưởng các khoản phúc lợi: Theo đề nghị của Công đoàn và phê duyệt của Lãnh đạo đơn vị

Ngày 2/9, Cơ quan tôi có chi thưởng cho CBVC và người lao động, BCH công đoàn lập tờ trình đề nghị mức hưởng và danh sách chi tiền thưởng có tên của lao động hợp đồng khoán việc.

Chi phí này đã được coi là chi phí hợp lý không? Chứng từ như vậy có đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ không?”

Trả lời:

Tại điểm b, khoản 2.5 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

2.5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: 

Hợp đồng lao động;

Thoả ước lao động tập thể;

Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;

Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty”.

Căn cứ quy định trên, vì trong Hợp đồng thuê khoán (Hợp đồng lao động) của Công ty đã có ghi: được hưởng các khoản phúc lợi: theo đề nghị của Công đoàn và phê duyệt của Lãnh đạo đơn vị nên khoản chi tiền thưởng cho CBVC và người lao động, bao gồm cả lao đồng hợp đồng khoán việc của Công ty được coi là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Xin trả lời để Quý cơ quan được biết./.