Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển vận tải biển

PV.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tạo cơ hội cho đội tàu Việt Nam tham gia vận chuyển và nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Các chủ hàng Việt Nam tạo điều kiện để đội tàu của Việt Nam được vận chuyển hàng hóa theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu. .Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Các chủ hàng Việt Nam tạo điều kiện để đội tàu của Việt Nam được vận chuyển hàng hóa theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu. .Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển vận tải biển.

Đồng thời, hướng dẫn các chủ tàu Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển phù hợp hơn với nhu cầu vận chuyển của các chủ hàng Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước tổ chức đấu thầu trong nước đối với các hợp đồng vận chuyển than nhập khẩu bằng đường biển nhưng vẫn phải bảo đảm tuân thủ các cam kết về dịch vụ vận tải biển của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO.

Bên cạnh đó, các chủ hàng Việt Nam tạo điều kiện để đội tàu của Việt Nam, bao gồm cả đội tàu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) được vận chuyển hàng hóa theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Với thực trạng ngành vận tải biển vẫn trong thời kỳ khủng hoảng, hàng hóa quốc tế khan hiếm, đội tàu trong nước nói chung và Vinalines nói riêng đều gặp khó khăn. Đây sẽ là cơ hội  cho đội tàu Việt Nam tham gia vận chuyển và nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn khó khăn của thị trường vận tải biển.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có Công văn số 6898/BGTVT-VT ngày 20/6/2016 trình Chính phủ về việc tạo cơ hội cho đội tàu Việt Nam tham gia vận chuyển và nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu.