Xây dựng du lịch Thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng

Theo Văn Anh/daibieunhandan.vn

Tại buổi làm việc với Sở Du lịch TP. Hà Nội về kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu Sở Du lịch cần nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng Hà Nội xứng tầm là trung tâm du lịch lớn của cả nước, khu vực...

Giải quyết thường xuyên đơn thư khiếu nại, tố cáo

Theo Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang, thời gian qua, Sở Du lịch Hà Nội đã chú trọng triển khai, phát huy dân chủ trong các hoạt động của đơn vị, coi đây là nhiệm vụ, giải pháp để tạo sự đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò của cán bộ, công chức, của các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Nổi bật là Sở đã kịp thời thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ, ban hành đầy đủ các văn bản để triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, người lao động. Ban Giám đốc Sở thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thường xuyên và đột xuất để kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, không để kéo dài, tạo thành bức xúc…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi kiểm tra.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở cũng đề cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong các công tác cán bộ, như quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ được thực hiện đúng quy định, nguyên tắc và phát huy dân chủ, thông qua đó tạo sự đồng thuận và thống nhất cao. Công tác thi đua, khen thưởng cũng được quan tâm, thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực phấn đấu trong toàn đơn vị.

Đáng chú ý, Sở Du lịch đã phát huy dân chủ trong giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức, thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang khẳng định, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở, nhất là trong việc thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển du lịch Thủ đô thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, như tham mưu, triển khai tốt các chính sách hỗ trợ ngành Du lịch; triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch, tập trung vào thị trường du lịch nội địa và quốc tế; xây dựng Hà Nội thành điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn…

Tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch mới

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, du lịch là một trong những ngành, lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất của đại dịch Covid-19, song Đảng ủy, Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn cùng đội ngũ cán bộ, người lao động của Sở đã đồng thuận, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ đó, ngành Du lịch Thủ đô đã phục hồi mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 8,61 triệu lượt, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, đưa tổng thu từ ngành Du lịch ước đạt 25,2 nghìn tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của Sở Du lịch trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, Sở đã niêm yết công khai 26/26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng Dịch vụ công của thành phố; đồng thời xây dựng tổng đài tiếp nhận và giải đáp về thủ tục hành chính.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Sở Du lịch cần bám sát các kết luận của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, mang đặc sắc của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Sở Du lịch tiếp tục quán triệt các văn bản của Trung ương, thành phố về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, bởi chỉ số cải cách hành năm 2021 của đơn vị hiện xếp thứ 14/22 sở, cơ quan tương đương.