Xây dựng môi trường không khói thuốc trong các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính

Trần Huyền

Đó là một trong những mục tiêu được Bộ Tài chính đề ra trong Kế hoạch hoạt động về phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá giai đoạn 2023-2024 của Bộ.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Kế hoạch hoạt động về PCTH của thuốc lá giai đoạn 2023-2024 của Bộ Tài chính đề ra mục tiêu chung là tăng cường việc thực thi Luật PCTH của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc, nghiên cứu, học tập không khói thuốc trong các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về tác hại của thuốc lá, các chất độc hại của thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế, môi trường nhằm giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, giảm dần lượng khói thuốc lá thải ra môi trường, giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh có liên quan đến thuốc lá.

Mục tiêu cụ thể được đề ra là nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính và cộng đồng về tác hại thuốc lá, và lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của luật PCTH thuốc lá và văn bản hướng dẫn.

Tăng cường thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc, cai nghiện thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ của các công ty thuốc lá; Tăng cường năng lực cho các cán bộ làm công tác PCTH thuốc lá và các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật PCTH của thuốc lá cũng là mục tiêu cụ thể được Bộ Tài chính đề ra.

Theo Kế hoạch, Bộ Tài chính và các đơn vị, hệ thống sẽ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thực thi Luật PCTH thuốc lá. Theo đó, tiếp tục phổ biến quán triệt và nghiêm túc thực hiện Luật PCTH thuốc lá; phổ biến quy định về xử phạt các hành vi hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc; các nguy cơ bệnh lý mắc phải và những tổn hại về sức khỏe, kinh tế, môi trường đối với người sử dụng thuốc lá; lợi ích của việc duy trì và thiết lập môi trường làm việc, nghiên cứu và học tập không khói thuốc...

Phương thức thông tin, tuyên truyền về PCTH thuốc lá được thực hiện đa dạng như: tuyên truyền trên bảng tin điện tử, trang thông tin điện tử...; thực hiện treo, dán biển "Cấm hút thuốc" tại cơ quan, đơn vị; tổ chức, căng treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các vị trí dễ thấy, nơi đông người thường xuyên qua lại; in và phát tờ rơi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.

Trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật PCTH của thuốc lá, các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho thành viên Ban chỉ đạo PCTH thuốc lá, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát PCTH thuốc lá của cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và triển khai chính sách không hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc, thực hiện môi trường không khói thuốc. Giao tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công và bộ phận y tế (nếu có) của cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ giám sát việc chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lực lượng phòng, chống buôn lậu kiên quyết đấu tranh, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thuốc lá lậu qua cửa khẩu, hai bên cánh gà, khu vực địa bàn kiểm soát hải quan; tổ chức lực lượng, sử dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; xác định trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu thuốc lá nghiêm trọng, kéo dài.

Để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong PCTH thuốc lá, Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm quán triệt các quy định của Luật PCTH của thuốc lá đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý. Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn bình xét thi đua hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức thuộc đơn vị.

Kế hoạch hoạt động về PCTH của thuốc lá giai đoạn 2023-2024 của Bộ Tài chính được tổ chức thực hiện thường xuyên trong năm 2023, 2024 và các năm tiếp theo. Thời gian thực hiện cao điểm là trong Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25 đến 31/05) và Ngày Thế giới không thuốc lá (ngày 31/05) trong các năm 2023-2024.

Căn cứ Kế hoạch hoạt động về PCTH của thuốc lá giai đoạn 2023-2024 của Bộ Tài chính, các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính chủ động xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá giai đoạn 2023-2024 của đơn vị để triển khai thống nhất, đồng bộ trong toàn đơn vị, hệ thống. Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai kế hoạch; kịp thời đánh giá, tổng kết và báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị theo quy định.