Xếp lương đối với trường hợp chuyển công tác

Theo Chinhphu.vn

Theo phản ánh của ông Trần Thái, từ năm 2014, ông ký hợp đồng làm việc tại một cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, được xếp, hưởng lương ngạch chuyên viên (01.003); hệ số 2,34; được đóng BHXH và các chế độ khác theo quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tháng 2/2018 ông được nâng lương bậc 2; hệ số 2,67. Tháng 6/2018, ông xin chấm dứt hợp đồng làm việc tại cơ quan chuyên môn để ký hợp đồng tại một đơn vị sự nghiệp công lập cũng thuộc UBND TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Ông Thái hỏi, khi ký hợp đồng tại đơn vị mới ông có được giữ hệ số lương 2,67 và được cộng nối thời gian làm việc đóng BHXH không? Nếu được thì căn cứ vào quy định nào?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức quy định, thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Nếu sự việc đúng như ông Trần Thái phản ánh, từ năm 2014, ông ký hợp đồng, làm việc tại một cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, được xếp, hưởng lương ngạch chuyên viên (01.003); hệ số 2,34; được đóng BHXH và các chế độ khác theo quy định. Tháng 2/2018 ông được nâng lương bậc 2; hệ số 2,67. Tháng 6/2018, ông xin chấm dứt hợp đồng làm việc tại cơ quan chuyên môn  để ký hợp đồng tại một đơn vị sự nghiệp công lập cũng thuộc UBND TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV, nếu trước đây khi làm việc theo chế độ hợp đồng tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, ông Thái đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc với công việc chuyên môn nghiệp vụ đúng với yêu cầu của vị trí việc làm theo hợp đồng ký với đơn vị mới, thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan cũ được tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi ký kết hợp đồng làm việc và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp tại đơn vị mới.

Theo đó, ông Thái được xếp lương theo chức danh nghề nghiệp có cùng nhóm lương với ngạch mà ông đã được xếp khi làm việc tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trước đây là bậc 2/9, hệ số 2,67, thang lương viên chức loại A1, Bảng lương số 3 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Ông Thái được tiếp tục đóng BHXH bắt buộc và cộng nối với thời gian đã đóng BHXH trước đây ở cơ quan cũ.