Xử lý hình sự nếu buôn bán, sử dụng chất cấm và kháng sinh trong trồng trọt, chăn nuôi

PV.

Đến tháng 12/2016, phải ngăn chặn, xử lý dứt điểm việc lưu thông, buôn bán, sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng, bảo quản, chế biến thủy sản trên địa bàn.

Kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ thịt, chủ yếu là thịt lợn, thịt gà
Kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ thịt, chủ yếu là thịt lợn, thịt gà


UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo quyết liệt về xử lý dứt điểm việc buôn bán, sử dụng chất kháng sinh trong trồng trọt, chăn nuôi.

Đồng thời xử lý nghiêm (kể cả áp dụng hình sự) đối với việc lưu thông, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất xử lý cải tạo môi trường, chất bảo quản, phụ gia ngoài danh mục, kém chất lượng, không an toàn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Đặc biệt phải quản lý, kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ thịt (chủ yếu là thịt lợn, thịt gà) giảm thiểu ô nhiễm vi sinh vật có hại.

Theo yêu cầu UBND TP, đến cuối năm 2016, tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản trong rau, quả, chè; tồn dư hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản nuôi; ô nhiễm vi sinh trong thịt phải giảm 15% so với năm 2015; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP tăng 15% so với năm 2015.

Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại C (không đạt điều kiện đảm bảo ATTP) được nâng hạng A, B tăng 15% so với năm 2015; kiên quyết xử lý dứt điểm những cơ sở xếp loại C theo quy định; xây dựng 35 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn và tổ chức kiểm tra, giám sát, cấp giấy xác nhận bán sản phẩm an toàn và công khai tại nơi bày bán cho người tiêu dùng.

Thành phố cũng yêu cầu các ngành chức năng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tôn trọng pháp luật xử lý vi phạm hành chính, xử lý hình sự của người sản xuất, kinh doanh về an toàn thực phẩm được nâng cao. Từng bước xây dựng và tạo niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm an toàn có xác nhận. Đồng thời có cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thành phố, giữa thành phố và quận huyện về công tác quản lý an toàn thực phẩm được tăng cường và có hiệu quả.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, đầu mối trong công tác vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp; chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan thuộc sở được phân công chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai từng nhiệm vụ cụ thể…