Xử lý khai sai số lượng sản phẩm xuất khẩu sản xuất hàng xuất khẩu

PV.

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5842/TCHQ-PC ngày 05/9/2017 hướng dẫn vướng mắc trong việc xử lý hành vi khai thiếu hoặc khai thừa so với thực tế về số lượng hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm xuất khẩu theo loại hình E62 (xuất khẩu sản phẩm sản xuất hàng xuất khẩu).

Tổng cục Hải quan hướng dẫn xử lý khai sai số lượng sản phẩm xuất khẩu sản xuất hàng xuất khẩu. Nguồn: internet
Tổng cục Hải quan hướng dẫn xử lý khai sai số lượng sản phẩm xuất khẩu sản xuất hàng xuất khẩu. Nguồn: internet
Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, đối với trường hợp khai thiếu so với thực tế về số lượng hàng hóa có thuế suất 0% thì căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ) để xử lý đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan ra nước ngoài.

Trong trường hợp khai nhiều hơn so với thực tế về số lượng hàng hóa xuất khẩu thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm và hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính để xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan yêu cầu, trong quá trình xử lý, nếu phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội buôn lậu, tội vận chuyện trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, tội trốn thuế thì phải tiến hành xử lý theo thẩm quyền quy định của pháp luật tố tụng hình sự.