Thanh tra Chính phủ tại Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam:

Xử lý nghiêm túc vi phạm trong quản lý tài chính

PV.

(Tài chính) Đồng ý với nội dung kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo sát xao các bước xử lý tiếp theo.

Chính phủ yêu cầu các DNNN, tổng công ty lớn phải nhanh chóng thoái vốn đầu tư ngoài ngành. Nguồn: internet
Chính phủ yêu cầu các DNNN, tổng công ty lớn phải nhanh chóng thoái vốn đầu tư ngoài ngành. Nguồn: internet

 Để tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Thủ tướng chính phủ đã  yêu cầu các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phải thực hiện nghiêm các kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Bộ Tài chính phải hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một số đơn vị thành viên nộp ngân sách nhà nước số tiền là 42,968 tỷ đồng về thuế thu nhập doanh nghiệp chưa nộp đủ theo quy định.

Đối với một số vụ việc vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội phạm, Thủ tướng cũng yêu cầu Thanh tra Chính phủ phải kịp thời chuyển ngay hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ, VRG đã có một số vi phạm chủ yếu như:

+ Hội đồng thành viên VRG quyết định tăng vốn điều lệ năm 2010 và 2011 cho các đơn vị thành viên không đúng quy định;

+ VRG quyết định tăng vốn điều lệ để góp vào các công ty cổ phần thuộc ngành nghề kinh doanh chính không đúng thẩm quyền 3.540,5 tỷ đồng;

+ VRG đã đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp vượt so với vốn điều lệ 2.591 tỷ đồng. VRG và các đơn vị thành viên đầu tư ra ngoài ngành nghề kinh doanh chính với giá trị rất lớn, tỷ suất lợi nhuận đạt rất thấp, lỗ và tiềm ẩn nguy cơ mất vốn lớn.

+ Bên cạnh đó, VRG chưa thu 127,7 tỷ đồng phí quản lý ngành năm 2010, làm giảm doanh thu tương ứng về thuế thu nhập phải nộp là 31,9 tỷ đồng;

+ Công ty Cao su Phú Riềng (thuộc VRG) hạch toán sai khoản “chi phí sản xuất kinh doanh – chi phí tạo rừng” số tiền hơn 14,6 tỷ đồng, làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trên 3,6 tỷ đồng...

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thu hồi về Tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra Chính phủ các khoản về thuế và chi phí do VRG và các đơn vị thành viên chưa thực hiện và thực hiện chưa đúng quy định trị giá 42,968 tỷ đồng. Đồng thời, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thuộc VRG và đơn vị thành viên liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản…

Đảng, Nhà nước đang tăng cường các biện pháp chống tham nhũng, lãng phí, kiên quyết xử lý các vi phạm về quản lý, đặc biệt là quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước tại các doanh nghiệp, tổng công ty nhà nước, yêu cầu các tập đoàn nhanh chóng thoái vốn ngoài ngành… Sẽ không có ngoại lệ, bất cứ  tập đoàn lớn, DNNN nào có dấu hiệu sai phạm cũng sẽ phải tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm, giúp cho hình ảnh khối DNNN và tổng công ty lành mạnh, vững vàng hơn, xứng đáng làm đầu tàu kéo cả nền kinh tế đi lên.