Xử lý nợ thuế đối với Công ty cổ phần ôtô Tây Bắc?

PV.

(Tài chính) Công ty cổ phần ôtô Tây Bắc (Số nhà 12, tổ 2, phường Chăm Mát, TP.Hòa Bình) vừa có Công văn số 050313/CV-TCHQ ngày 05/3/2013 gửi Tổng cục Hải quan về việc đề nghị không áp dụng biện pháp cưỡng chế làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 1340/TCHQ-TXNK ngày 15/03/2013 gửi Công ty cổ phần ôtô Tây Bắc. Theo đó, công văn của Tổng cục Hải quan cho biết:

- Theo quy định tại Điều 41 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 về trách nhiệm của người nộp thuế trong việc nộp số thuế ấn định thì: “Người nộp thuế phải nộp số thuế ấn định theo thông báo của cơ quan quản lý thuế. Trường hợp không đồng ý với số thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số thuế đó, đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện về việc ấn định thuế”.

- Theo quy định tại Điều 92, Điều 93 Luật Quản lý thuế: người nộp thuế sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế trong trường hợp có nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế chỉ chấm dứt khi người nộp thuế đã nộp đủ tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty cổ phần ôtô Tây Bắc nghiên cứu các quy định trên để thực hiện theo đúng quy định.