Xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế

PV.

(Tài chính) Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản số 1541/CT-TTHT ngày 27/03/2013 hướng dẫn Chi cục Thuế quận Bình Tân về việc xử phạt nộp chậm hồ sơ khai thuế trễ hạn trên 90 ngày.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Công văn của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết:

Căn cứ Điều 108 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc Hội khóa 11 quy định về xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định:

“Người nộp thuế có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế sau đây thì phải nộp đủ số tiến thuế theo quy định và bị phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn:

1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 32 của Luật này hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 33 của Luật này;”.

Căn cứ Khỏan 1.a, Điều 14, Mục 2, Chương I Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế

“Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 13 Nghị định này hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 5 Điều 32 của Luật Quản lý thuế, hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 33 của Luật Quản lý thuế...”

Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý, năm sau 90 ngày (có phát sinh số thuế phải nộp) kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 của Điều 32 và Điều 33 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 thì Chi cục thuế lập Biên bản xử phạt vi phạm hành chính và ra Quyết định xử lý vi phạm pháp luật thuế bằng một (1) lần số thuế mà doanh nghiệp kê khai trễ hạn sau 90 ngày.