Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán gần 100 triệu trong một ngày

PV.

Ngày 16/3/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành 03 quyết định xử phạt đối với 03 cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán khi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch và báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Trong một ngày UBCKNN đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền lên đến 97,5 triệu đồng. Nguồn: Internet
Trong một ngày UBCKNN đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền lên đến 97,5 triệu đồng. Nguồn: Internet

Các Quyết định xử phạt căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm e Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Cụ thể, ngày 16/3/2018, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 76/QĐ-XPVPHC, xử phạt ông Nguyễn Đức Trung, địa chỉ tại số 9, KP5, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, vì đã đã không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch trước khi thực hiện giao dịch mua 87.200 cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị điện (mã chứng khoán: THI) từ ngày 15/6/2017 đến ngày 05/7/2017. Tổng số tiền ông Nguyễn Đức Trung phải nộp phạt là 35 triệu đồng.

Cùng với hành vi trên, ngày 16/3/2018, thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Đình Hoàng– người có liên quan của bà Vũ Ngọc Thúy – Thành viên Ban kiểm soát của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (mã chứng khoán: PLP), với số tiền phạt là 35 triệu vì hành vi đã thực hiện giao dịch bán 50.000 cổ phiếu PLP từ ngày 23/10/2017 đến ngày 25/10/2017 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch.

Cùng ngày, Thanh tra UBCKNN cũng đã ký ban hành Quyết định số 66/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành với số tiền phạt 27,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VNECO 9 (mã chứng khoán: VE9), có địa chỉ tại 50B Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội, vì đã có hành vi vi phạm hành chính khi báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch bán 1.729.616 cổ phiếu VE9 từ ngày 15/8/2017 đến ngày 22/8/2017. Nhưng theo Thanh tra UBCKNN, đến ngày 05/9/2017, ông Nguyễn Chí Linh mới báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội.

Như vậy, chỉ trong một ngày UBCKNN đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền lên đến 97,5 triệu đồng.