Xuất cấp 5.250 tấn gạo hỗ trợ Quảng Bình

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Đó là nội dung tại Quyết định 1945/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Quảng Bình vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Trước đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ,Thủ tướng đã quyết định, Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 5.250 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia  hỗ trợ tỉnh Quảng Bình để cứu đói cho nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/10/2013.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, bão số 10 và 11 đổ bộ vào tỉnh Quảng Bình gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn.

Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp, thủy sản…bị ảnh hưởng với 238 ha lúa, 2.579 ha hoa màu bị ngập; 382 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 190 chiếc tàu thuyền đánh cá bị chìm và cuốn trôi.