Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Xuất cấp 56.787 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân

Minh Hà

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/3/2023, cơ quan này đã giao các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp 56.787 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân và học sinh học kỳ I và kỳ II năm học 2022-2023.

Ngành DTNN xuất cấp kịp thời gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tại các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.
Ngành DTNN xuất cấp kịp thời gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tại các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

Số liệu của Tổng cục DTNN cho thấy, trong tổng số 56.787 tấn gạo xuất cấp,  có 16.920 tấn gạo hỗ trợ Nhân dịp Tết Nguyên đán; 1.339 tấn gạo hỗ trợ giáp hạt đầu năm; 19,62 tấn gạo xuất cấp bổ sung hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023; 33.509 tấn gạo xuất cấp hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022-2023 và 5.000 tấn gạo viện trợ Cuba.

Để đạt được kết quả trên, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo, quán triệt các đơn vị được giao xuất cấp gạo dự trữ quốc gia chủ động liên hệ, báo cáo UBND các tỉnh để sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận hàng dự trữ đến các đối tượng thụ hưởng.

Đồng thời, Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của địa phương để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xuất kho, vận chuyển, giao nhận hàng kịp thời; thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi xuất kho.

Các Cục DTNN khu vực chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa, phương tiện, nhân lực bốc xếp, vận chuyển... nhằm bảo đảm xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND các tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Tổng cục DTNN tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để xuất cấp gạo cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao xuất cấp; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua gạp nhập kho năm 2023.

Cùng với đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kho dự trữ quốc gia tại các Cục DTNN khu vực đảm bảo sẵn sàng nhập gạo DTQG năm 2023 theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, Tổng cục DTNN tiếp tục triển khai xây dựng các đề án văn bản quy phạm pháp luật theo tiến độ; theo dõi tiến độ xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.