Quyết định 404/QĐ-TTg:

Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho một số tỉnh


Ngày 31/3/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 404/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho một số tỉnh.

Theo Quyết định, Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 6.903,980 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Đắk Nông, Cao Bằng, Lai Châu, Lạng Sơn, Hà Nam, Gia Lai, Sóc Trăng, Điện Biên để hỗ trợ cứu đói trong thời gian giáp hạt năm 2017. Cụ thể:

- Tỉnh Đắk Nông: 517,265 tấn gạo;

- Tỉnh Cao Bằng: 2.082 tấn gạo;

- Tỉnh Lai Châu: 679,410 tấn gạo;

- Tỉnh Lạng Sơn: 338,835 tấn gạo;

- Tỉnh Hà Nam: 546,180 tấn gạo;

- Tỉnh Gia Lai: 616,080 tấn gạo;

- Tỉnh Sóc Trăng: 54,840 tấn gạo;

- Tỉnh Điện Biên: 2.069,370 tấn gạo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 404/QĐ-TTg.