Lạng Sơn hướng đến mục tiêu 100% UBND cấp xã áp dụng ISO 9001:2015

Lạng Sơn hướng đến mục tiêu 100% UBND cấp xã áp dụng ISO 9001:2015

Nhiệm vụ triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu thực hiện tốt thông qua công tác tổ chức đào tạo, hướng dẫn và kiểm tra.
Hiệu quả áp dụng TCVN ISO 9001:2015 ở Lạng Sơn

Hiệu quả áp dụng TCVN ISO 9001:2015 ở Lạng Sơn

Tính đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 249 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Chiều ngày 1/3/2022, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tài - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Hải quan) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 1/3/2022.