Xuất cấp hơn 1.135 tấn gạo hỗ trợ người dân tỉnh Thanh Hóa bảo vệ, phát triển rừng

Hà Anh

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền hơn 1.135 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) nhập kho năm 2023, vận chuyển đến trung tâm các huyện của tỉnh Thanh Hóa, để hỗ trợ người dân thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Tại Quyết định số 236/QĐ-TCDT ngày 10/6/2023 của Tổng cục DTNN, cơ quan này giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền 1.135.522 kg gạo từ nguồn DTQG nhập kho năm 2023, vận chuyển đến trung tâm các huyện của tỉnh Thanh Hóa.

Trong tổng số 1.135.522 kg gạo, Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp cho 4 huyện, gồm: Quan Hóa 169.063 kg, Quan Sơn 538.005 kg, Như Xuân 291.491 kg, Lang Chánh 136.963 kg để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo quy định.

Cục DTNN khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và UBND các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Như Xuân, Lang Chánh để thực hiện xuất cấp gạo theo quy định.

Công tác xuất cấp, giao nhận gạo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 10380/BTC-TCDT ngày 27/8/2018 về thực hiện hỗ trợ gạo DTQG cho công tác bảo vệ, phát triển rừng tại 04 huyện của tỉnh Thanh Hóa.

Tổng cục DTNN đề nghị Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp trên cho địa phương kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Thời hạn hoàn thành việc giao, nhận số lượng gạo trên chậm nhất đến ngày 10/7/2024.