Xuất cấp hơn 217 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân bảo vệ, phát triển rừng

Minh Hà

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa ban hành Quyết định giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp 217,285 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa bảo vệ, phát triển rừng (đợt 2 năm 2024).

Thời hạn hoàn thành việc giao, nhận hơn 217 tấn gạo xong trước ngày 10/8/2024.
Thời hạn hoàn thành việc giao, nhận hơn 217 tấn gạo xong trước ngày 10/8/2024.

Để việc giao gạo đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, Tổng cục DTNN yêu cầu Cục DTNN khu vực Thanh Hóa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện Mường Lát lập kế hoạch, phương án và thời gian tiếp nhận gạo gửi Cục DTNN khu vực.

Cùng với đó, Cục DTNN khu vực Thanh Hóa tổ chức xuất kho, vận chuyển, giao nhận gạo hỗ trợ địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 15316/BTC-TCDT ngày 14/12/2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Bên cạnh các nội dung trên, Tổng cục DTNN đề nghị Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa thực hiện kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp trên cho địa phương kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Thời hạn hoàn thành việc giao, nhận gạo số gạo trên xong trước ngày 10/8/2024.

Liên quan tới nội dung này, Tổng cục DTNN vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Lãnh đạo tỉnh này chỉ đạo UBND huyện Mường Lát triển khai tiếp nhận gạo; đồng thời, phối hợp với Cục DTNN khu vực Thanh Hóa trong việc giao, nhận gạo để kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định.