Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái:

Xuất cấp hơn 571 tấn gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Hà Anh

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Bắc Thái thực hiện xuất cấp 571,590 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ nhân dân tỉnh Bắc Kạn để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Cục DTNN khu vực Bắc Thái xuất cấp không thu tiền 571,590 tấn gạo từ nguồn DTQG nhập kho năm 2022.
Cục DTNN khu vực Bắc Thái xuất cấp không thu tiền 571,590 tấn gạo từ nguồn DTQG nhập kho năm 2022.

Tổng cục DTNN vừa có Quyết định số 223/QĐ-TCDT về việc xuất cấp gạo DTQG cho tỉnh Bắc Kạn để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng đợt 1 năm 2023.

Theo Quyết định, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Bắc Thái xuất cấp không thu tiền 571,590 tấn gạo từ nguồn DTQG nhập kho năm 2022. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo xong đến ngày 10/7/2023.

Để bảo đảm việc xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ địa phương đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng quy định, Tổng cục DTNN đề nghị Cục DTNN khu vực Bắc Thái phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn và các sở, ban, ngành của địa phương có kế hoạch, phương án và thời gian tiếp nhận gạo để tổ chức thực hiện việc giao nhận kịp thời.

Cục trưởng Cục DTNN khu vực Bắc Thái có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao, đảm bảo gạo DTQG hỗ trợ cho địa phương đủ số lượng, tốt về chất lượng, kịp thời giao gạo tới tận tay người dân.

Trước đó, Tổng cục DTNN ban hành các quyết định giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp hơn 2.188 tấn gạo DTQG hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng của 5 huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, thời gian qua, ngành DTNN đã thực hiện xuất cấp kịp thời gạo DTQG hỗ trợ các hộ gia đình thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, từng bước cải thiện, ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo cho người dân và đảm bảo an sinh xã hội.