Xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt 20,45 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm

PV.

Trong tháng 7/2017, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt khoảng 17,5 tỷ USD, tính chung 7 tháng đầu năm 2017 đạt khoảng 115,2 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt khoảng 3,11 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 7 tháng qua đạt 20,45 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng giá trị xuất khẩu 7 tháng qua đạt 20,45 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn: Internet
Tổng giá trị xuất khẩu 7 tháng qua đạt 20,45 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn: Internet
Cụ thể, theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 10,89 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016; giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 4,31 tỷ USD, tăng 17,5% , giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 4,41 tỷ USD, tăng 10,8%.
Ghi nhận sự gia tăng mạnh nhất là ngành hàng cao su, tăng 12,8% về khối lượng và tăng 59,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Riêng trong tháng Bảy, khối lượng xuất khẩu cao su đạt 154.000 tấn với giá trị đạt 230 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 7 tháng qua  ước đạt 639.000 tấn và 1,13 tỷ USD.
Ngành hàng rau quả tiếp tục có sự gia tăng mạnh với giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng Bảy ước đạt 360 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả 7 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2,03 tỷ USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm 2016.
Về thị trường nhập khẩu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc tiếp tục là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017, chiếm 84,4% tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả.
Tiếp đến là ngành hàng thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ là hai ngành hàng đóng góp giá trị lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.
Cụ thể, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng Bảy ước đạt 727 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm ước đạt 4,3 tỷ USD; giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng Bảy đạt 550 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 7 tháng qua ước đạt 4,2 tỷ USD.
Tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng trong những tháng gần đây, lĩnh vực lúa gạo đạt mức tăng 15,7% về khối lượng và tăng 13,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Với khối lượng gạo xuất khẩu tháng Bảy ước đạt 465 nghìn tấn với giá trị đạt 201 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 7 tháng qua ước đạt 3,3 triệu tấn và 1,5 tỷ USD.
Bên cạnh đó, cũng đã có một số mặt hàng tuy giảm về khối lượng nhưng có sự gia tăng về giá trị như cà phê giảm 16,4% về khối lượng nhưng tăng 7,9% về giá trị, ngành hạt điều giảm 2,2% về giá trị nhưng tăng 24,2% về khối lượng. Riêng về mặt hàng sắn và sản phẩm sắn giảm khoảng 1% về khối lượng và giảm 8,1% về giá trị.so với cùng kỳ năm trước.