Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 109 tỷ USD

Hà Anh

Theo số liệu cập nhật mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong tháng 2/2022 đạt 48,80 tỷ USD, giảm 19,1% (tương ứng giảm 11,50 tỷ USD) so với tháng 1/2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong đó, trị giá xuất khẩu là 23,42 tỷ USD, giảm 24,1% (tương ứng giảm 7,43 tỷ USD) và tổng trị giá nhập khẩu là 25,38 tỷ USD, giảm 13,8% (tương ứng giảm 4,07 tỷ USD) so với tháng 1/2022.

Với kết quả trên, lũy kế trong 2 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 109,62 tỷ USD, tăng 14,2% (tương ứng tăng 13,60 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 54,52 tỷ USD, tăng 11,7% (tương ứng tăng 5,71 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu đạt gần 55,10 tỷ USD, tăng 16,7% (tương ứng tăng 7,89 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, sau khi thặng dư ngay trong tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2/2022 đã đổi chiều, với mức nhập siêu là 1,96 tỷ USD; lũy kế trong 2 tháng đầu năm 2022, cả nước đã nhập siêu 581 triệu USD.