Tháng 2/2022, có 460 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn Quảng Ninh

Xuân Hương

Trong tháng 02/2022, Hải quan Quảng Ninh thu hút 460 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan qua địa bàn; trong , có 168 doanh nghiệp trong , 292 doanh nghiệp ngoài tỉnh; với 5.571 tờ khai, kim ngạch đạt 983 triệu USD.

Công chức hải quan Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu
Công chức hải quan Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu

Trong tháng 02/2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với các ca lây nhiễm trong cộng đồng có xu hướng gia tăng trên cả nước nói chung và tại tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, lối mở biên giới của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do chính sách biên mậu của Trung Quốc không ổn định.

Bám sát chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Cục Hải quan Quảng Ninh đã chú trọng xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch. Tiêu biểunhư: Đề xuất, kiến nghị với phía Quảng Tây (Trung Quốc) các giải pháp để thúc đẩy thuận lợi hóa thông quan; Đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại tỉnh Quảng Ninh, các giải pháp phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh; Phối hợp tổ chức hội nghị về cảng nổi để đề nghị xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải XNC tại cảng nổi trên địa bàn.

Đồng thời, Hải quan Quảng Ninh tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của các cấp về hỗ trợ doanh nghiệp như: Triển khai thực hiện Thông tư số 82/2021/TT-BTC ngày 30/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và Thông tư số 121/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; Nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch COVID-19.

Thực hiện tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi, thủy sản đông lạnh đến cửa khẩu theo chỉ đạo của UBND tỉnh và tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa...

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp, lũy kế từ đầu năm 2022 đến 15/02/2022, Hải quan Quảng Ninh đã thu hút 541 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan qua địa bàn (trong đó, có 189 doanh nghiệp trong tỉnh, 352 doanh nghiệp ngoài tỉnh); số tờ khai trên hệ thống VNACCS/VCIS là 8.689 tờ khai; kim ngạch đạt 1.510 triệu USD; tăng 2% về tờ khai và tăng 27% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021. Số thu nộp NSNN đạt 774,1 tỷ đồng, giảm 22,93% so với tháng trước, giảm 15,08% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế thu nộp NSNN đạt 1.014,35 tỷ đồng, đạt 10,14% chỉ tiêu Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan giao (10.000 tỷ đồng), đạt 9,57% chỉ tiêu điều hành thu năm 2022 (10.600 tỷ đồng).