Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam trong 7 tháng như thế nào?

Minh Khôi

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 7 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 288,47 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu ước đạt 145,13 tỷ USD tăng 7,5%.
Trong 7 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu ước đạt 145,13 tỷ USD tăng 7,5%.

Xuất khẩu các mặt hàng chủ lực tăng nhẹ

Báo cáo mới nhất của Tổng cũng Hải quan cho thấy, lượng xuất khẩu dầu thô trong 7 tháng qua ước đạt 2.494 nghìn tấn, trị giá ước đạt 1.285 triệu USD, tăng 8,7% về lượng và giảm 0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, đối với gỗ và sản phẩm gỗ, tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng ước đạt 5,67 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Hàng dệt may trong tháng 7/2019 ước đạt 3,25 tỷ USD, tăng 12,8% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu hàng dệt may trong 7 tháng lên 18,34 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Về giày dép các loại, trị giá xuất khẩu trong tháng 07/2019 ước tính đạt 1,7 tỷ USD, tăng 3,9% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng ước đạt 10,44 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cũng có mức tăng khá ấn tượng trong 7 tháng qua. Theo đó, tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng 2019 lên gần 18,62 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ riêng tháng 7/2019, trị giá xuất khẩu là 3,1 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước. 

Đối với mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện, ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2019 là 3,8 tỷ USD, tăng 0,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2019, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 27,29 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ô tô nhập khẩu tăng "khủng"

Về nhập khẩu hàng hóa, thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, ô tô nguyên chiếc các loại tăng "khủng" trong 7 tháng. Cụ thể, ước tính đến hết tháng 07/2019, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 88 nghìn chiếc, trị giá đạt 1,94 tỷ USD, tăng 365,6% về lượng và tăng 319,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Lượng xăng dầu nhập khẩu trong 7 tháng ước tính đạt 5,14 triệu tấn, trị giá ước đạt 3,15 tỷ USD, giảm 34,8% về lượng và giảm 39,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm hóa chất ước tính đến hết tháng 7/2019, đạt 3,03 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, ước tính nhập khẩu mặt hàng vải các loại trong tháng 07/2019 là 1,2 tỷ USD, tăng 7,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 07/2019, nhập khẩu vải các loại đạt 7,76 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2019 là 3,2 tỷ USD, tăng 13,4% so với tháng trước. Như vậy, ước tính đến hết tháng 7/2019, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 20,85 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2018. 

Nhập khẩu của nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước tính đến hết tháng 7/2019, nhập khẩu mặt hàng này đạt 28,2 tỷ USD, tăng 19% so với 7 tháng năm ngoái. Điện thoại các loại và linh kiện ước tính đến hết tháng 7/2019, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 7,06 tỷ USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trong tháng 7 năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 45 tỷ USD, tăng 10% so với tháng trước; trong đó trị giá xuất khẩu ước đạt 22,6 tỷ USD, tăng 5,5% và trị giá nhập khẩu ước đạt 22,4 tỷ USD, tăng 14,9%.

So với cùng kỳ năm trước, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 7 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 288,47 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu ước đạt 145,13 tỷ USD tăng 7,5% và nhập khẩu ước tính đạt 143,34 tỷ USD tăng 8,3%.

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2019 ước tính thặng dư 200 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của cả nước đến hết tháng 7 năm 2019 đạt 1.789 triệu USD.