10 nhiệm vụ cần triển khai của thị trường bất động sản

PV.

(Tài chính) Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo cần thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, trong đó cần tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian trước mắt đối với thị trường bất động sản (BĐS).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng cho phù hợp, hoàn tất việc phê chuẩn quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại các địa phương làm cơ sở để chỉ đạo triển khai các dự án theo quy định của pháp luật.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, rà soát, tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực nhà ở, kinh doanh BĐS, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định và các chính sách liên quan đến việc quản lý và phát triển nhà ở xã hội.

Ba là, tiếp tục hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu các dự án phát triển nhà ở, chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang dự án nhà ở xã hội.

Bốn là, nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhà ở để cho thuê, chuyển đổi dự án nhà ở để bán sang dự án nhà ở cho thuê, ban hành quy định, hướng dẫn để các hộ dân đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh các Chương trình phát triển nhà ở của Chính phủ như: Hỗ trợ nhà ở cho người có công với Cách mạng, Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở tránh lũ khu vực miền Trung, Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở ngập lũ ĐBSCL (giai đoạn 2), Chương trình phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên, Chương trình phát triển nhà ở công vụ. Hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý và phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động tại các KCN, Chương trình cải tạo các chung cư cũ, Chương trình xây dựng công trình văn hóa, cơ sở phúc lợi xã hội cho công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp tập trung.

Sáu là, Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc công chứng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai khi vay vốn ngân hàng.

Bảy là, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc giải quyết về tiền sử dụng đất đối với các dự án chuyển đổi từ dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội.

Tám là, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các ngân hàng thương mại trong việc giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ đối với các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và người dân vay để thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ theo quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chín là, UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn, cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh cơ cấu dự án nhà ở và chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, chỉ đạo thực hiện đúng quy định về việc dành quỹ đất 20% tại các dự án phát triển nhà ở xã hội, khu đô thị mới để xây dựng nhà ở xã hội.

Mười là, Bộ Xây dựng, các bộ, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân hiểu rõ về quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực nhà ở, thị trường bất động sản, đăng tải thông tin về đầu tư, kinh doanh BĐS thực hiện công khai, minh bạch thị trường BĐS.