Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):

10 tháng, đấu giá bán thành công trên 77,2 triệu cổ phần

PV.

Tính đến hết tháng 10/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 8 phiên bán đấu giá cổ phần trong năm 2022, đấu giá bán thành công trên 77,2 triệu cổ phần.

Số liệu của HNX cho biết, tính đến hết tháng 10/2022, HNX đã tổ chức 8 phiên bán đấu giá cổ phần trong năm 2022. Trong đó, đấu giá bán thành công trên 77,2 triệu cổ phần với tổng giá trị cổ phần trúng giá đạt 4.886,45 tỷ đồng.

Trong số các doanh nghiệp đấu giá thành công, CTCP Nhựa Picomat là doanh nghiệp duy nhất chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng. 7 phiên đấu giá còn lại là các doanh nghiệp thực hiện thoái vốn gồm có các tập đoàn, tổng công ty lớn như: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị, CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)…

Bảng 1: Thống kê các phiên đấu giá thành công tại HNX tính đến tháng 10/2022

STT

Tên công ty

Số cổ phần

chào bán

(cổ phần)

Số cổ phần bán được

(cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

CTCP Điện máy

6.146.200

6.146.200

276.000.000.000

2

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

1.922.000

400

26.418.400

3

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

41.745.862

41.745.862

4.258.077.924.000

4

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1

5.100.000

5.100.000

76.600.000.000

5

Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng phát Hà Bắc

5.423.000

5.423.000

76.464.300.000

6

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

122.175.343

800

23.586.000

7

Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

2.686.800

2.686.800

29.378.600.000

8

CTCP Phát triển nhà xã hội HUD.VN

16.139.124

16.139.124

169.889.000.000

 

Riêng trong tháng 10/2022, tại HNX diễn ra duy nhất 1 phiên đấu giá bán trọn lô cổ phần CTCP Điện máy do SCIC sở hữu. Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán là hơn 6,14 triệu cổ phần với giá khởi điểm là hơn 137 tỷ đồng/lô cổ phần. Số tiền thu được qua phiên đấu giá đạt 276 tỷ đồng, cao hơn gần 139 tỷ đồng so với giá trị tính theo giá khởi điểm.

Trong tháng 11, dự kiến sẽ diễn ra 02 phiên đấu giá của Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam với số lượng chào bán 19.528.409 cổ phần và Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP với số lượng chào bán 56.949.500 cổ phần.

Bảng 2: Danh sách các phiên đấu giá tháng 11/2022

STT

Doanh nghiệp bán đấu giá

Số lượng

chào bán

(cổ phần)

Ngày hết hạn đăng ký

Ngày đấu giá

1

Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam

19.528.409

14/11/2022

21/11/2022

2

Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

56.949.500

4/11/2022

11/11/2022