10 tháng đầu năm: Thu hút FDI bằng 91,3% cùng kỳ 2015

Theo baocongthuong.com.vn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 10 tháng đầu năm 2016. Theo đó, Việt Nam thu hút thêm được 17,613 tỷ USD vốn FDI, bao gồm cả vốn đăng ký mới và tăng thêm, bằng 91,3% so với cùng kỳ 2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, từ đầu năm đến nay Việt Nam thu hút được 2.061 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký đạt 12,265 tỷ USD, bằng 98,7% so với cùng kỳ năm ngoái và 967 lượt dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,348 tỷ USD, bằng 77,9% so với cùng kỳ 2015. Vốn FDI giải ngân 10 tháng đầu năm đạt 12,7 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành, lĩnh vực của Việt Nam. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều nhất với 842 dự án đầu tư đăng ký mới và 691 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 12,84 tỷ USD, chiếm 72,9% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 10 tháng đầu năm.

Hàn Quốc vẫn là nhà đầu tư dẫn đầu trong tổng số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 5,62 tỷ USD, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Nhật Bản đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 1,92 tỷ USD, chiếm 10,9% tổng vốn đầu tư. Singapore đứng thứ 3 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,73 tỷ USD, chiếm 9,8% tổng vốn đầu tư.

Hải Phòng, Hà Nội và Đồng Nai là 3 tỉnh thu hút đầu tư mạnh nhất trong 10 tháng đầu năm với lần lượt là 2,73 tỷ USD; 2,03 tỷ USD và 1,87 tỷ USD.