10 thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam 7 tháng/2017

PV.

Theo Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng/2017, kim ngạch xuất nhập khẩu của 10 thị trường lớn nhất của Việt Nam đạt kim ngạch 212,45 tỷ USD, chiếm 91,1% kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Theo Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng/2017, kim ngạch xuất nhập khẩu của 10 thị trường lớn nhất của Việt Nam đạt kim ngạch 212,45 tỷ USD. Nguồn: internet
Theo Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng/2017, kim ngạch xuất nhập khẩu của 10 thị trường lớn nhất của Việt Nam đạt kim ngạch 212,45 tỷ USD. Nguồn: internet
Trong đó, lớn nhất vẫn là thị trường Trung Quốc với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 47,21 tỷ USD, chiếm 20,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước; Hàn Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn lớn thứ 2 của Việt Nam với hơn 34,04 tỷ USD, chiếm 14,6%.
Hoa Kỳ là thị trường lớn thứ 3 với kim ngạch 28,86 tỷ USD, chiếm 12,4%, tiếp theo là thị trường EU (28 nước) với 28,24 tỷ USD, chiếm 12,1%, thị trường ASEAN với kim ngạch hơn 27,94 tỷ USD; chiếm 12%…

10 thị trường có kim  ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng/2017

Tên nước/vùng lãnh thổ

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Cán cân thương mại (triệu USD)

Kim ngạch
(triệu USD)

So sánh với năm trước
(%)

Kim ngạch
(triệu USD)

So sánh với năm trước
(%)

Trung Quốc

15.619

44,0

31.592

15,3

-15.973

Hàn Quốc

7.736

28,2

26.309

48,8

-18.573

Hoa Kỳ

23.443

10,2

5.422

20,9

18.021

EU (28 nước)

21.401

12,6

6.835

15,5

14.565

ASEAN

12.132

26,5

15.811

18,1

-3.679

Nhật Bản

9.424

18,2

9.116

10,5

308

Đài Loan

1.415

19,0

6.910

10,6

-5.495

Thái Lan

2.533

24,2

5.638

21,3

-3.104

Malaysia

2.493

49,1

3.185

5,9

-692

CHLB Đức

3.680

8,0

1.759

13,4

1.921

Nguồn: Tổng cục Hải quan