10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Hơn một nửa là các công ty công nghệ

Theo Linh Lam/Forbes/ndh.vn

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020. 6 trong số 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới là các công ty công nghệ.

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Hơn một nửa là các công ty công nghệ - Ảnh 1

1. Apple

Giá trị thương hiệu: 241,2 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: 17%

Lĩnh vực: Công nghệ (Ảnh: Apple)

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Hơn một nửa là các công ty công nghệ - Ảnh 2

2. Google 

Giá trị thương hiệu: 207,5 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: 24%

Lĩnh vực: Công nghệ (Ảnh: Bloomberg)

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Hơn một nửa là các công ty công nghệ - Ảnh 3

3. Microsoft

Giá trị thương hiệu: 162,9 tỷ USD 

Thay đổi so với năm 2019: 30%

Lĩnh vực: Công nghệ (Ảnh: Getty Images)

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Hơn một nửa là các công ty công nghệ - Ảnh 4

4. Amazon

Giá trị thương hiệu: 135,4 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: 40%

Lĩnh vực: Công nghệ (Ảnh: Bloomberg)

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Hơn một nửa là các công ty công nghệ - Ảnh 5

5. Facebook

Giá trị thương hiệu: 70,3 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: -21%

Lĩnh vực: Công nghệ (Ảnh: Bloomberg)

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Hơn một nửa là các công ty công nghệ - Ảnh 6

6. Coca-Cola

Giá trị thương hiệu: 64,4 tỷ USD 

Thay đổi so với năm 2019: 9%

Lĩnh vực: Đồ uống (Ảnh: Bloomberg)

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Hơn một nửa là các công ty công nghệ - Ảnh 7

7. Disney

Giá trị thương hiệu: 61,3 tỷ USD 

Thay đổi so với năm 2019: 18%

Lĩnh vực: Giải trí (Ảnh: Getty Images)

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Hơn một nửa là các công ty công nghệ - Ảnh 8

8. Samsung

Giá trị thương hiệu: 50,4 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: -5%

Lĩnh vực: Công nghệ (Ảnh: Bloomberg)

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Hơn một nửa là các công ty công nghệ - Ảnh 9

9. Louis Vuitton

Giá trị thương hiệu: 47,2 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: 20%

Lĩnh vực: Hàng hóa xa xỉ (Ảnh: Bloomberg)

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Hơn một nửa là các công ty công nghệ - Ảnh 10

10. McDonald’s

Giá trị thương hiệu: 46,1 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: 5%

Lĩnh vực: Chuỗi nhà hàng (Ảnh: Bloomberg)