11 dự án luật, pháp lệnh và nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4

Việt Hoàng

Sáng ngày 15/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022. Dự kiến chương trình Phiên họp diễn ra từ ngày 15 -18/8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 11 dự án luật, pháp lệnh và nghị quyết trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

Tại Phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 11 dự án luật, pháp lệnh và nghị quyết trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4.
Tại Phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 11 dự án luật, pháp lệnh và nghị quyết trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thành công của phiên họp chuyên đề này là một trong những yếu tố rất quan trọng quyết định chất lượng và sự thành công của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tổ chức cuối tháng 10 tới đây.

Cụ thể, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 5 dự án luật đã trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 và dự kiến sẽ xem xét và biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 4 gồm: Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), Dự án Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), Dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, 5 dự án luật này đều đã được cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra chuẩn bị một cách rất kỹ lưỡng, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Khi trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, về cơ bản, các dự án luật nhận được sự đồng thuận nhất trí cao và chỉ còn một số vấn đề quan trọng, cá biệt còn một số nội dung có ý kiến khác nhau.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với 3 dự án luật trình Quốc hội lần đầu tiên tại Kỳ họp thứ 4 gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Dự án Luật Phòng thủ dân sự và Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tại Phiên họp này, sẽ có 2 dự án nghị quyết có tính chất như luật được bàn thảo để trình Quốc hội xem xét thông qua, đó là Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân và Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). 

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến và xem xét thông qua theo quy trình rút gọn dự án Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến, chuẩn bị kỹ lưỡng, xem xét, toàn diện, đảm bảo chất lượng cao nhất các dự án luật, pháp lệnh và nghị quyết trước khi trình Quốc hội.

Đối với các vấn đề còn có ý kiến khác nhau, các cơ quan hữu quan cần tập trung cho ý kiến, phân tích về cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, kinh nghiệm quốc tế, nhu cầu thực tiễn…để tiếp tục hoàn thiện hơn các dự án luật trước khi trình đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.