149,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Theo Vũ Long/laodong.vn

8 tháng năm 2022, có 149,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

8 tháng năm 2022, có 149,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Ảnh: Vũ Long
8 tháng năm 2022, có 149,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Ảnh: Vũ Long

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 8 tháng năm 2022, cả nước có 149,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 18,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Trong tháng 8.2022, cả nước có 11,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 4,5% so với tháng trước nhưng tăng 106,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong tháng 8.2022, cả nước còn có gần 6,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 177,8% so với tháng trước và tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2021;

Có 3.756 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 28,9% và tăng 20,5%; có 4.453 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,8% và tăng 77,3%; có 1.953 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 10,5% và tăng 140,5%.

Với 104,3 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (tăng 22%), bình quân một tháng có 13 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.