2 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 6,25 triệu USD


Theo số liệu thống kê sơ bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 6,25 triệu USD. 

Hoa Kỳ, Singapore, Phần Lan, Nhật Bản là các quốc gia được các nhà đầu tư Việt Nam quan tâm nhất. Nguồn: Internet
Hoa Kỳ, Singapore, Phần Lan, Nhật Bản là các quốc gia được các nhà đầu tư Việt Nam quan tâm nhất. Nguồn: Internet

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính riêng trong tháng 1/2019, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 1,25 triệu USD. Trong đó, có 4 dự án của doanh nghiệp Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư là 1,05 triệu USD. 

Sang tháng 2/2019, tính đến 20/2/2019, cả nước có 5 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam là 6 triệu USD, bao gồm 3 dự án thuộc lĩnh vực bán buôn bán lẻ với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam là 5,6 triệu USD, chiếm 89,5% tổng vốn đầu tư; 2 dự án thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ và thông tin và truyền thông. Trong đó, Hoa Kỳ, Singapore, Phần Lan, Nhật Bản là các quốc gia nhận đầu tư từ Việt Nam nhiều nhất trong 2 tháng đầu năm 2019. 

Cũng trong 2 tháng đầu năm 2019, có 1 dự án tại Myanmar nhận điều chỉnh vốn đầu tư từ Việt Nam tăng thêm là 200 nghìn USD. 

Như vậy, tính sơ bộ trong 2 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 6,25 triệu USD.