2 tháng thu ngân sách tăng 16,5%

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến hết ngày 18/2 đạt 22.049 tỷ đồng, bằng 9,8% dự toán được Bộ Tài chính giao, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành công văn chỉ đạo các cục hải quan địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN. Nguồn: internet
Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành công văn chỉ đạo các cục hải quan địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN. Nguồn: internet
Trong tháng 1/2014, cơ quan Hải quan thu ngân sách qua thuế xuất nhập khẩu ước đạt 17.999 tỷ đồng, bằng 7,6% dự toán, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Số thu của tháng 1/2014 tăng mạnh so với tháng 1/2013 là do kim ngạch của một số mặt hàng có kim ngạch lớn, thuế suất cao tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2013.

Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành công văn chỉ đạo các cục hải quan địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN đạt và vượt kế hoạch thu NSNN năm 2014 với nhiều nhóm giải pháp mang tính đồng bộ.

Cụ thể, hệ thống Hải quan đẩy mạnh công tác quản lý giám sát tình hình thu nộp NSNN, xử lý kịp thời các vướng mắc về chế độ chính sách thuế ảnh hưởng tới quản lý thu nộp NSNN, thực hiện quyết liệt giải pháp chống thất thu, tăng thu NSNN.

Đẩy mạnh công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu qua công tác tham vấn giá, xác định trị giá, xác định mã số tính thuế, kiểm tra sau thông quan, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành để ngăn ngừa, kiểm tra, phát hiện các hành vi gian lận thương mại qua xuất xứ hàng hóa, xác định trọng tâm, trọng điểm các mặt hàng có dấu hiệu kim ngạch bất thường, thuế suất cao.

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro, đảm bảo thông tin quản lý rủi ro có hiệu quả đối với từng khâu nghiệp vụ. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, trong đó đặc biệt chú trọng các doanh nghiệp (DN) có rủi ro cao về thuế, các DN kinh doanh tái nhập - tái xuất…

Phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát chặt chẽ việc khai hải quan và kê khai thuế đối với DN có rủi ro cao về thuế nhằm chống các hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền thuế từ NSNN.

Tăng cường kiểm tra các trường hợp miễn, giảm, hoàn thuế, tập trung kiểm tra thực hiện việc quản lý, miễn thuế hàng hóa thuộc các dự án ưu đãi đầu tư theo đúng quy định nhằm bảo hộ sản xuất trong nước. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, giám sát chặt chẽ hàng hóa xuất khẩu, kịp thời ngăn chặn hành vi xuất khống hàng hóa nhằm mục đích chiếm đoạt tiền thuế Giá trị gia tăng thông qua khấu trừ, hoàn thuế.

Quản lý, giám sát chặt chẽ hàng tái nhập-tái xuất, hàng gia công nhập sản xuất xuất khẩu… Thường xuyên rà soát tài khoản tạm thu, tạm giữ để chuyển nộp ngân sách các khoản quá 135 ngày đúng quy định...