2 thủ tục hành chính mới liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng

Nghi Thu

(Tài chính) Ngày 28/3/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 680/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối (hoạt động kinh doanh vàng) thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan này.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, 02 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực hoạt động kinh doanh vàng được thực hiện tại NHNN gồm:

- Thủ tục thiết lập/thiết lập lại quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước;

- Thủ tục thông báo thay đổi người đại diện giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

Nội dung các thủ tục nêu trên gồm trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện… và các mẫu đơn, mẫu tờ khai sẽ được công bố công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Trang tin điện tử của NHNN.

Các thủ tục này được quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN Việt Nam. Việc công bố các thủ tục hành chính được thực hiện theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động ngoại hối. Bộ thủ tục hành chính của NHNN hiện nay gồm có 266 thủ tục thuộc các lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngoại hối, thành lập và hoạt động ngân hàng, thanh toán và các lĩnh vực khác.