20,1 triệu cổ phiếu Xuân Hòa giao dịch trên UPCoM

PV.

Ngày 03/11/2016, 20,1 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (MCK: XHC) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 201 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.300 đồng/cổ phiếu.

 20,1 triệu cổ phiếu Xuân Hòa giao dịch trên UPCoM.
20,1 triệu cổ phiếu Xuân Hòa giao dịch trên UPCoM.

Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam trước đây là Xí nghiệp Xe đạp Xuân Hòa, được thành lập từ năm 1980 trực thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội.

Năm 1996, XHC tham gia cùng 2 công ty Nhật Bản góp vốn thành lập công ty liên doanh TAKANICHI – VIETNAM (nay đổi thành công ty TNHH TOYOTA BOSHOKU Hà Nội). Năm 2015, công ty cổ phần hóa và chuyển đổi thành Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Các cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ của công ty gồm Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội nắm giữ 40,08%, Công ty cổ phần đầu tư VAC Việt Nam nắm giữ 27%, một cổ đông cá nhân nắm giữ 5,19%.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất, và kinh doanh trang thiết bị văn phòng, trường học, bệnh viện như các sản phẩm bàn ghế, giường tủ, đồ văn phòng…

Một số công trình tiêu biểu lắp đặt sản phẩm của XHC như phòng họp Diên Hồng tòa nhà Quốc hội, tòa nhà Bộ Tài chính, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội… Đây là thế mạnh nhất hiện nay của công ty, đặc biệt là về sản xuất nội thất, gia công cơ khí.

Bên cạnh đó, XHC cũng tích cực tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất ô tô, xe máy bằng việc sản xuất, gia công các chi tiết, sản phẩm, mạ gia công trang trí bề mặt cho các doanh nghiệp này. Hiện nay, công ty đã tham gia góp vốn liên doanh, liên kết với 2 đối tác để thành lập 2 công ty (công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nhuệ Giang) trong đó XHC nắm giữ 30%.

        Kết quả kinh doanh trong giai đoạn từ 01/07/2014 – 01/11/2015 và giai đoạn từ 02/11/2015 – 31/12/2015

                                                                          Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu

Giai đoạn từ 01/07/2014 – 01/11/2015

Giai đoạn từ 02/11/2015 – 31/12/2015

Vốn CSH

208.771

201.503

Doanh thu thuần

511.355

80.878

Lợi nhuận sau thuế TNDN

20.261

503

Tỷ lệ cổ tức (%)

55,73%-

-

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn từ 01/7/2014 – 01/11/2015 của Công ty TNHH MTV Nội thất Xuân Hòa và BCTC kiểm toán giai đoạn từ 02/11/2015 – 31/12/2015 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam)

(*) Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần từ ngày 02/11/2015

XHC được biết đến là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về tư vấn, thiết kế và sản xuất trang thiết bị nội thất. Trong thời gian tới, công ty tập trung vào đầu tư công nghệ, dây chuyền máy móc hiện đại để cho ra các sản phẩm văn phòng mới nhằm đáp ứng nhu cầu của các công ty theo xu hướng hiện đại, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, XHC cũng đặt mục tiêu đầu tư xây dựng hệ thống marketing và phát triển kênh phân phối sản phẩm hiện đại, rộng khắp để sản phẩm dễ dàng tiếp cận với người mua.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của XHC giai đoạn 2016 - 2017

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

435

460

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

33,2

35,6

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

7,63

7,74

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

16,51

17,71

Cổ tức (%)

0

3,3

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016