Thêm 17 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch mới trên sàn UPCoM

PV.

Trong tháng 10, UPCoM-Index có nhiều phiên giảm hơn các phiên tăng song thị trường vẫn sôi dộng với việc có thêm 17 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch mới.

Trong tháng 10/2016, chỉ số UPCoM-Index với 10 phiên tăng điểm, 11 phiên giảm điểm. Nguồn: internet
Trong tháng 10/2016, chỉ số UPCoM-Index với 10 phiên tăng điểm, 11 phiên giảm điểm. Nguồn: internet

Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, chỉ số UPCoM-Index với 10 phiên tăng điểm, 11 phiên giảm điểm, tổng cộng tăng 2,06 điểm (+3,59%), đạt mức 59,39 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng.

Toàn thị trường có 135,27 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 1.861 tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 6,44 triệu cổ phiếu/phiên và giá trị giao dịch đạt 88,65 tỷ đồng/phiên (giảm 0,95% về khối lượng giao dịch, giảm 7,64% về giá trị giao dịch so với tháng trước).

Trên thị trường UPCoM, tháng 10 có thêm 17 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch mới (HND, TTV, L63, SHX, HRG, MVB, APL, SPB, TW3, HAC, GTS, VSN, HAN, NNB, L45, IBC, BHN).

Như vậy, tính đến cuối tháng 10/2016, tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM là 355 mã cổ phiếu.