20/22 khoản phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán được giảm 50%

PV.

Thông tư số 37/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 7/5/2020 đã điều chỉnh giảm 50% hàng loạt khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực này nhằm kịp thời hỗ trợ thị trường.

Có tới 20/22 khoản phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán được giảm 50%. Nguồn: internet
Có tới 20/22 khoản phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán được giảm 50%. Nguồn: internet

Theo Thông tư số 37/2020/TT-BTC, kể từ ngày 07/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, có tới 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán được giảm 50% so với quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Riêng mức thu của lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân hoạt động chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán vẫn thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Thông tư số 37/2020/TT-BTC nêu rõ, kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, tất cả các khoản phí, lệ phí sẽ thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Việc giảm giá dịch vụ, phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán trong bối cảnh hiện nay sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán tăng trưởng trở lại, ổn định tâm lý của nhà đầu tư.