3,5 triệu USD xây dựng mô hình hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu

PV.

(Tài chính) Ngày 26/9/2014, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc, cơ quan đảm trách nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính Phủ Hàn Quốc đã phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo Đánh giá giữa kỳ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng mô hình hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu tại Việt Nam. Dự án có quy mô 3,5 triệu USD, thực hiện từ năm 2013-2015.

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Chang Jae Yun Trưởng đại diện KOICA Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao Thương mại, Bộ Kế hoạch Tài chính, Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc và đại diện các cơ quan Việt Nam với khoảng 90 người.

Đây là Dự án hỗ trợ kỹthuật xây dựng mô hình hệ thống thông tin đất đai với mục đích xây dựng chiến lược, lộ trình phát triển hệ thống thông tin đất đai hiện đại theo luật đất đai mới ban hành. Hội thảo Đánh giá giữa kỳ là dịp để đánh giá lại quá trình thực hiện dự án trong thời gian vừa qua,đồng thời là cơ hội để cơ quan hai nướctrao đổi ý kiến nhằm đạt được kết quả thực hiện tốt hơn trong thờigian tới.

Năm 2013, Việt Nam đã ban hành LuậtĐất đai, trong đó có riêng một chương quy định về hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.Kinh nghiệm cho thấy việc mỗi địa phương tự thu thập quản lý thông tin đất đai riêng dẫn đến lãng phí ngân sách, trùng lặp thông tin. Do đó, việc thiết lập hệ thống thông tin đất đai thống nhất đa mục tiêulà vô cùng cần thiết.

Nhằm giúp Việt Nam xây dựng hệ thống thông tin đất đai tiên tiến, KOICA hỗ trợ thực hiện thí điểm xây dựng mô hình Hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêuở 3 địa điểm bao gồm: Hà Nội (Tổng cục Quản lý đất đai), tỉnh Bắc Ninh (huyện Từ Sơn) và Thành phố Đà Nẵng (quận Hải Châu); đồng thời hỗ trợ xây dựng chiến lược trung và dài hạn phát triển hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu

Ông Chang Jae Yun, trưởng đại diện KOICA cho biết hiện tại dự án đang ở giai đoạn hoàn thiện chiến lược trung và dài hạn và lộ trình phát triển hệ thống thông tin đất đai Việt Nam, tài liệu thiết kế hệ thống thông tin đất đai Việt Nam cùng với phần mềm thử nghiệm VietLIS tại địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bắc Ninh.