3 công ty cùng đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM vào ngày 23/5

PV.

Ngày 23/5/2017, 3 công ty cùng đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch lên tới hơn 803,8 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Ngày 23/5/2017, 73,2 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (MCK: DRI), hơn 4,1 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai (MCK: MLC) và hơn 3 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần SIVICO (MCK: SIV) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ước tính, tổng giá trị đăng ký giao dịch cổ phiếu của 3 công ty này lên tới hơn 803,8 tỷ đồng, cụ thể:

Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Mã chứng khoán: DRI
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 73.200.000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 732.000.000.000 đồng
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 13.300 đồng/cổ phiếu

Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai

Mã chứng khoán: MLC
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 4.171.175 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 41.711.750.000 đồng
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu

Công ty cổ phần SIVICO

Mã chứng khoán: SIV

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.012.374 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 30.123.740.000 đồng

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 28.000 đồng/cổ phiếu