Sẽ phân bảng UPCoM theo quy mô vốn từ ngày 24/6/2017

PV.

Ngày 24/6 tới đây, HNX sẽ chính thức công bố danh sách phân bảng UPCoM theo quy mô vốn.

Trong vòng ít nhất 30 ngày trước khi công bố danh sách phân bảng UPCoM theo quy mô vốn, HNX sẽ công bố ra thị trường Bộ Nguyên tắc phân bảng UPCoM. Nguồn: internet
Trong vòng ít nhất 30 ngày trước khi công bố danh sách phân bảng UPCoM theo quy mô vốn, HNX sẽ công bố ra thị trường Bộ Nguyên tắc phân bảng UPCoM. Nguồn: internet

Việc phân bảng UPCoM theo quy mô vốn là phân loại và sắp xếp chứng khoán của các công ty đăng ký giao dịch trên UPCoM vào các bảng theo tiêu chí quy mô vốn nhằm hỗ trợ nhà đầu tư trong việc theo dõi các nhóm doanh nghiệp một cách dễ dàng và có chọn lọc.

Đồng thời, đây cũng là bước chuẩn bị của HNX để sẵn sàng trong việc quản lý và giám sát một lượng lớn hàng hóa mới lên đăng kí giao dịch trên UPCoM.

Trong vòng ít nhất 30 ngày trước khi công bố danh sách phân bảng UPCoM theo quy mô vốn, HNX sẽ công bố ra thị trường Bộ Nguyên tắc phân bảng UPCoM.

Thị trường UPCoM trong thời gian vừa qua đã có bước phát triển đột phá. Tính đến ngày 23/5/2017, số lượng doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên UPCoM là 540 doanh nghiệp (cao gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái) với giá trị đăng kí giao dịch hơn 185,55 nghìn tỷ đồng, vốn hóa thị trường trên 421 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân 5 tháng đầu năm 2017 đạt 252 tỷ đồng/phiên.