3 công ty cùng đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM vào ngày 19/5

PV.

Ngày 19/5/2017, 237 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Dược Việt Nam – Công ty cổ phần (CTCP) (MCK: DVN) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với tổng giá trị đăng ký giao dịch lên tới 2.370 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.400 đồng/cổ phiếu.

Tổng Công ty Dược Việt Nam đã chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM.
Tổng Công ty Dược Việt Nam đã chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM.

Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Mã chứng khoán: DVN

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 237.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.370.000.000.000 đồng

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.400 đồng/cổ phiếu       

Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN) trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập tháng 4/1971, trên cơ sở sáp nhập Cục phân phối dược phẩm, Cục dược liệu, Cục quản lý sản xuất và bộ phận kinh doanh sản xuất dụng cụ vật tư kỹ thuật...

Trước đó, DVN đã chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) tại HNX vào ngày 22/6/2016 và chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ tháng 12/2016 với vốn điều lệ 2.370 tỷ đồng, trong đó Bộ Y tế nắm giữ 65% vốn cổ phần và CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương nắm giữ 17% vốn cổ phần.

Hiện nay, DVN hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế và nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ dược (nghiên cứu sinh khả dụng, nghiên cứu tương dương sinh học). Hoạt động kinh doanh của Tổng công ty chủ yếu phát triển ở 4 công ty con và 9 công ty liên kết. Hoạt động nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ dược được thực hiện tập trung tại Tổng công ty với 2 đơn vị trực thuộc và văn phòng đại diện.

Kết quả kinh doanh năm 2015-2016 (hợp nhất)

                                                                                    Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Giai đoạn 1/1/2016 – 7/12/2016

% tăng giảm

Vốn CSH

3.518

3.670

4,33%

Doanh thu thuần

7.281

6.036

-17,1%

Lợi nhuận sau thuế

350

661,8

89,09%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán giai đoạn 1/1/2016-7/12/2016

Trong thời gian tới, Tổng Công ty dự kiến triển khai xây dựng hệ thống phân phối, đầu tư các dự án, lĩnh vực trọng tâm của ngành Dược bao gồm nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ dược, phát triển vùng dược liệu, sản xuất nguyên liệu dược, khám chữa bệnh…

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của DVN năm 2017 (công ty mẹ)

Chỉ tiêu

Năm 2017

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

238,3

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

25,8

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

10,84

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

1,09

Cổ tức (%)

-

                                                        Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017

Cũng trong ngày 19/5, 21 triệu cổ phiếu của CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (MCK: PVH) với tổng giá trị ĐKGD đạt 210 tỷ đồng và 20 triệu cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Trung ương 2 (MCK: DP2) với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 200 tỷ đồng được giao dịch trên UPCOM.

CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

Mã chứng khoán: PVH
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 21.000.000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 210.000.000.000 đồng
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 6.600 đồng/cổ phiếu

CTCP Dược phẩm Trung ương 2

Mã chứng khoán: DP2
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 20.000.000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 200.000.000.000 đồng
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.200 đồng/cổ phiếu