3 nguồn kinh phí thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều

PV.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 68/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020, trong đó nêu rõ 3 nguồn kinh phí để chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, kể từ ngày 01/9/2020, 3 nguồn kinh phí để thực hiện chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều gồm có:

Một là, ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí chi thường xuyên để thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với các tuyến đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II và cấp III; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa đột xuất, xử lý cấp bách sự cố do thiên tai, mưa lũ đối với các tuyến đê cấp IV và cấp V do địa phương quản lý, theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Hai là, ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí chi thường xuyên để thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với các tuyến đê cấp IV và cấp V.

Ba là, đối với đê chuyên dùng của các ngành, các tổ chức kinh tế; kinh phí duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều do các chủ công trình bảo đảm.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 68/2020/TT-BTC.