31 triệu cổ phiếu Chứng khoán SmartInvest chính thức giao dịch trên UPCoM

PV.

Ngày 23/7/2020, Công ty cổ phần (CTCP) Chứng khoán SmartInvest chính thức đưa 31 triệu cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị đăng ký giao dịch 310 tỷ đồng, giao dịch trên thị trường UPCoM.

CTCP Chứng khoán SmartInvest chính thức đưa 31 triệu cổ phiếu giao dịch trên thị trường UPCoM.
CTCP Chứng khoán SmartInvest chính thức đưa 31 triệu cổ phiếu giao dịch trên thị trường UPCoM.

CTCP Chứng khoán SmartInvest giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán AAS với số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết 31.000.000 cổ phiếu. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.500 đồng/cổ phiếu       

CTCP Chứng khoán SmartInvest tiền thân là CTCP Chứng khoán Gia Anh, được thành lập vào tháng 12/2016. Công ty hoạt động theo Giấy phép số 100/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp tháng 10/2008 bao gồm các nghiệp vụ về chứng khoán: môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Số liệu cho thấy, doanh thu của CTCP Chứng khoán SmartInvest chủ yếu đến từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán với 68,3 tỷ đồng năm 2019, chiếm 50,68% tổng doanh thu và năm 2018 hơn 60 tỷ đồng, tương ứng 81,22% tổng doanh thu. Qua báo cáo tài chính của CTCP Chứng khoán SmartInvest, doanh thu từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng từ 500 triệu đồng năm 2018 lên 46,2 tỷ đồng năm 2019 (tương ứng chiếm 34,31% tổng doanh thu), chủ yếu phần doanh thu này đến từ hoạt động tự doanh trái phiếu năm 2019 là 24,4 tỷ đồng và 21,8 tỷ đồng đến từ các hoạt động khác.

Bảng 1: Kết quả kinh doanh năm 2018 - 2019                                                                             

Chỉ tiêu

2018

2019

Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)

324,1

343,2

Doanh thu từ hoạt động (tỷ đồng)

73,9

134,7

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

19,2

19

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần(%)

26,07

14,17

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (%)

6,13

5,72

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

 

 

Tỷ lệ cổ tức (%)

 

 

                                                                          Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019

Hết quý I/2020, AAS có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là 42,7 tỷ đồng (đạt 28,83% kế hoạch năm 2020) tăng 8,6 tỷ đồng tương ứng 941,7% so với cùng kỳ năm 2019 và lợi nhuận sau thuế là 7,4 tỷ đồng (đạt 35,61% kế hoạch năm).

Bảng 2: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020

Chỉ tiêu

Năm 2020

Doanh thu (tỷ đồng)

148,2

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

20,9

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)

14,17

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)

6,67

Cổ tức (%)

5

                                                            Nguồn: CTCP Chứng khoán SmartInvest